Samen vooruit in de circulaire economie:
CIRCLES inspireert en ondersteunt u met tools en praktische kennis.

Veel inspiratie tijdens kick off project

Op donderdag 15 maart vond de kick off plaats van het project Jongeren en circulaire economie regio Nijmegen.

Hieronder vindt u een kort verslag van deze bijeenkomst, en de presentaties die werden verzorgd.

De bijeenkomst vond plaats in de Smeltkroes, centrum voor jonge en creatieve ondernemers in het Honig complex in Nijmegen. Op deze bijzondere locatie konden vertegenwoordigers van de deelnemende scholen, bedrijven en netwerkorganisaties kennis maken met het project en inspiratie opdoen over het project.

 

 

Bouke Smit van de Smeltkroes schetste de ontstaansgeschiedenis van dit centrum voor jonge en creatieve ondernemers. Hij gaf aan dat duurzaamheid en inclusiviteit steeds meer de kern van hun activiteiten vormen

 

 

 

 

Geurt van de Kerk, initiatiefnemer van de Sustainable Society Foundation, introduceerde het thema circulaire economie. Hij liet de aanwezigen een korte online test doen, om te toetsen hoe duurzaam de betrokkenen bij dit project zelf zijn. Vervolgens gaf hij op een eigen wijze aan welke vraagstukken relevant zijn om te komen tot een echt circulaire economie.

 

 

 

 

 

 

Leerlingen van het OBC uit Bemmel presenteerden vervolgens de resultaten van hun project Duurzaam Bouwen. Zij vertelden over  hun eigen deelonderzoekje, waarvoor ze op bezoek zijn geweest bij Royal Haskoning DHV en lieten vervolgens de maquette zien van het duurzame huis dat alle leerlingen van deze klas gezamenlijk hebben gebouwd.

 

 

 

 

 

Pieter Aalders van onderzoeksinstituut KBA Nijmegen presenteerde vervolgens een overzicht van beschikbare informatie over de doorstroom van leerlingen van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs. Hij onderbouwde dat veel jongeren moeite hebben met het kiezen van een vervolgopleiding en dat dientengevolge er sprake is van veel uitvallers, switches van opleidingen en dat er ook nogal wat vertraging ontstaan bij het behalen van een diploma in het hoger onderwijs. Zie: kerncijfers rendement en uitval

 

 

Jan Raaijman, projectleider van het project, informeerde de aanwezigen over de planning van het project en over de verschillende vraagstukken die door de deelnemende bedrijven zijn aangeleverd. Hij was blij met alle reacties en project ideeën die door de bedrijven zijn aangeleverd en riep de scholen op hier zoveel mogelijk gebruik van te gaan maken.

Zie: Presentatie Jongeren in de Circulaire economie

Kort werd informatie verstrekt over de trainingen voor docenten die in april en mei georganiseerd gaan worden. Klik hier voor meer informatie.

 

 

In het project gaan jongeren videoverslagen maken van hun projecten. Ze worden daarin begeleid door Govert Sweep, één van de huidige generatie succesvolle jonge Vloggers, met inmiddels meer dan 180.000 volgers.