Samen vooruit in de circulaire economie:
CIRCLES inspireert en ondersteunt u met tools en praktische kennis.

Nieuwsbrief

december 2018

Veel enthousiasme bij jongeren, scholen en bedrijven

Het project Jongeren en circulaire economie is begin 2018 van start gegaan als samenwerking tussen een grote groep bedrijven, enkele hogescholen en drie middelbare scholen. Het project wordt ondersteund door de provincie Gelderland en Power2Nijmegen, het netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de regio Nijmegen.
De doelstelling van het project, jongeren kennis laten maken met de ontwikkelingen in de circulaire economie en met de bedrijvigheid die op dit gebied overal in deregio Nijmegen  ontstaat, is met veel enthousiasme opgepakt.
Inmiddels zijn ruim 300 jongeren op de een of andere manier in contact gekomen met de bedrijvigheid en de kennisthema’s in de circulaire economie.

Ook voor volgend jaar staan weer een groot aantal activiteiten op stapel.

In deze nieuwsbrief blikken we terug op de activiteiten die deze jongeren dit jaar hebben uitgevoerd en kijken we vooruit naar 2019. Op onze projectwebsite www.jongeren.circles.nu is nog veel meer informatie te vinden.

Wij wensen iedereen veel leesplezier en een gezond en groen 2019!

Jan Raaijman
Projectleider

Douchen voor het zwemmen om water te besparen!

Een goed voorbeeld van een bedrijfsproject dat is uitgevoerd in het kader van dit project is aangeleverd door het wellness centrum Sanadome. Dit bedrijf wil minder water en minder energie gebruiken en heeft hierbij de hulp ingeroepen van leerlingen van het Technasium in Nijmegen. Om het water- en energieverbruik van de zwembaden drastisch te kunnen verlagen is het belangrijk samen kennis en ervaringen te delen bij het zoeken naar oplossingen. Power2Nijmegen organiseerde op 24 april een zwembadenbijeenkomst waar veel regionale en landelijke vertegenwoordigers aanwezig waren van zwembaden. De bijeenkomst vond plaats in het duurzame Erica Terpstra Sportfondsenbad.

Carlijn, Shamim en Vince van het Technasium gaven op deze bijeenkomst uitleg over hun onderzoek naar hygiëne bij zwembaden waar zij mee bezig zijn. Deze leerlingen van het Technasium hebben onder zijn begeleiding van het Sanadome een onderzoek uitgevoerd naar hygiëne bij zwembaden. Op de bijeenkomst presenteerden zij de maatregelen die zij hebben bedacht om de hygiëne te verhogen en om uiteindelijk water- en energiebesparing op te leveren.

Carlijn, Shamim en Vince van het Mondial College

Projectweek Mondial

In de week van 4 tot 9 juni werden vijf havo en vwo klassen van het Mondial College omgeturnd tot vijf adviesbureaus. Op verzoek van de Gemeente Nijmegen en Green Capital Nijmegen gingen deze scholieren als echte adviseurs aan de slag om een masterplan op te stellen om de wijk Neerbosch-Oost zo duurzaam mogelijk te maken. De in totaal 138 derdejaars scholieren gingen de wijk in, volgden gastlessen, bezochten bedrijven en werden hierbij ondersteund door professionele adviseurs van K+V. Ze werkten hiervoor verschillende thema’s uit, zoals duurzame mobiliteit, circulaire woningbouw, ondernemerschap, energie , afval, gezondheid en sport, groenvoorzieningen en sociale duurzaamheid.

Op vrijdag kwam wethouder Noël Vergunst naar de school om zitting te nemen in de jury die de adviezen van de vijf adviesbureaus moesten beoordelen. Uiteindelijk won het adviesbureau Green & Go dat volgens het juryrapport er het beste erin was geslaagd om vernieuwende ideeën te combineren met specifieke omstandigheden en uitdagingen van de wijk Neerbosch-Oost.

Kijk op jongeren.circles.nu/2018/06/26/naar-een-duurzame-wijk-neerbosch-oost/ voor de videoverslagen van deze jonge duurzame adviesbureaus.

Projectweek Dominicus College

Ook de Havo en VWO leerlingen van het Dominicus College in Nijmegen zijn begonnen aan hun projectweek over circulaire economie. Ook hier zijn de klassen omgeturnd tot een adviesbureau, met dit keer als doel om een masterplan op te stellen voor de wijk de Biezen/Waterkwartier. In samenwerking met wijkmanager Anne Marie Nannen werden locaties in de wijk bezocht, en met bewoners en ondernemers gesproken. Ook verzorgden verschillende bedrijven gastlessen en werden de leerlingen door Vlogger Govert Sweep getraind in het maken van een flitsend videoverslag over het project. Govert legt uit: ”Denk niet als de video-maker maar als de kijker. Op welke plekken valt jouw aandacht weg tijdens het kijken? Zorg dat je op die moment schakelt van rustige naar explosieve muziek (of andersom) / van camera-audio naar VO / van rustige beelden naar flitsende hoogtepunten.

Trek de kijker het beeld in. Zorg dat de kijker vanaf seconde één geboeid is een duidelijk en helder beeld krijgt over de inhoud en het doel van de video

Vlogger Govert met Dominicus leerling Guus Berkhof

In de laatste week van januari 2019 ronden deze jongeren hun adviesopdracht af. Dit keer zal wethouder Harriët Tiemens in de jury plaatsnemen om te beoordelen welk idee het meest duurzaam zal zijn.

Training Docenten

In samenwerking tussen Raymond van Sligter van Royal HaskoningDHV en Jan Jansen, coördinator Master Algemene economie van de HAN, is een training ontwikkeld speciaal voor docenten uit het middelbaar onderwijs over circulaire economie. Kern van deze training is de meervoudige waarde creatie. Dit model maakt duidelijk dat de toegevoegde waarde van een product of dienst niet alleen in geld is uit te drukken, maar dat ook gekeken dient te worden naar de maatschappelijke en sociale waarde die ermee wordt gerealiseerd. Daarmee wordt duidelijk dat circulariteit en inclusiviteit consequenties heeft voor alle schoolvakken die op middelbare scholen worden onderwezen.

In de training is ingegaan op de principes van meervoudige waarde creatie. Ook is de training gebruikt om met elkaar afspraken te maken over de thema’s die de scholen in 2019 willen oppakken. In 2019 worden opnieuw trainingen aangeboden.

Zie voor de instructievideo de volgende link: https://jongeren.circles.nu/trainingen/instructievideo/

Duurzaamheidsscan en monitoring resultaten projectweken

Tijdens de projectweken die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden bij het Mondial College en het Dominicus College, zijn de jongeren zelf ook gevraagd naar hun mening over circulaire economie en over hun opleidings- en beroepskeuze.

Alle betrokken jongeren hebben de landelijke Jongerenduurzaamheidsscan ingevuld (https://www.jdscan.nl/). Daarnaast zijn aan het begin en aan het eind van de week aanvullende vragen gesteld over het project, de themakeuze, en over hun ideeën over hun aankomende studie- en beroepskeuzes.

Uit de vragenlijsten die de derdejaars leerlingen van het Mondial aan het begin van de projectweek en aan het einde van de projectweek hebben ingevuld, blijken veel leerlingen nog niet goed te weten welke vervolgopleiding ze gaan kiezen. De vwo-ers zijn nog wat vaker zoekende dan de havisten. Enkele leerlingen hebben, na afloop van de projectweek, wel beter in beeld welk beroep ze later willen gaan kiezen, hoewel nog steeds bijna de helft twijfels heeft of überhaupt nog geen idee heeft. Ruim de helft van de leerlingen lijkt gepakt te zijn door het thema Circulaire economie: zij geven aan het belang in te zien van kennis rondom het thema. Deze groep blijkt na afloop van de projectweek gegroeid te zijn.

Ook bij het Dominicus College zijn de leerlingen gevraagd naar hun bevindingen.  Afgelopen november zijn de derdejaars leerlingen van deze school begonnen met de eerste projectdagen. De leerlingen gaan in dit project een advies opstellen op verzoek van de gemeente Nijmegen, om de wijk Waterkwartier te verduurzamen en de sociale cohesie in de buurt te verbeteren. In januari van het komende, nieuwe jaar zal dit project worden afgerond.  Vooralsnog lijken deze jongeren nog net iets minder affiniteit te hebben met het onderwerp circulaire economie, maar verwacht wordt dat dit in de loop van het project gaat veranderen. In april zullen ook de leerlingen van Over Betuwe college Bemmel  aan de slag gaan in een projectweek. Dan zullen ook zij de duurzaamheidsscan en de overige projectvragen gaan invullen.

Mee informatie over dit onderzoek en de resultaten bij Pieter Aalders. Email P.aalders@kbanijmegen.nl

Oriëntatieprogramma voor profielwerkstukken in  2019

In 2019 richt het project zich onder meer op havo leerlingen die een profielwerkstuk moeten maken. Door hen een oriëntatieprogramma aan te bieden met inspirerende bedrijfsbezoeken en gastlessen willen we deze jongeren enthousiast maken om voor de circulaire economie te kiezen als onderwerp voor hun profielwerkstuk. Een werkgroep met vertegenwoordigers van de scholen, de bedrijven en het hoger onderwijs werkt momenteel dit programma uit. Een van de afspraken die al zijn gemaakt is dat studenten vanuit de minor circulaire economie van de HAN, ingezet worden als begeleiders en als inspirators voor de havo leerlingen die mee gaan doen. De coördinator van deze minor, Frank Croes wil hiermee voor zijn studenten een extra moment creëren waarop zij hun kennis kunnen overdragen om zo nog meer jongeren enthousiast te maken voor de circulaire economie.

Het oriëntatieprogramma voor de profielwerkstukken wordt opgestart in de maanden voor de zomervakantie.

Doe mee!

Wilt u ook deelnemen aan het project om jonge mensen enthousiast te maken voor de circulaire economie? We zijn continu op zoek naar projectopdrachten en ideeën om juist middelbare scholieren te inspireren en uit te dagen om mee vorm te geven aan de transitie die gaande is. In de eerste maanden van het nieuwe jaar zullen alle bedrijven die medewerking hebben toegezegd aan dit project opnieuw benaderd worden om afspraken te maken over mogelijke ondersteuning en bijdrage in 2019.

Ideeën zijn altijd welkom.  Neem contact op met projectleider Jan Raaijman en maak een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.

Jan Raaijman 06 53965736
j.raaijman@icba.nl